Cultor logo
Privacybeleid banner
Privacybeleid

Privacyverklaring voor website en e-mail

1. Inleiding

Bij uw bezoek aan onze website kan Trelleborg Wheel Systems Netherlands B.V., Jagersveld 24, 5405 BW Uden, Nederland/Pays-Bas("Trelleborg Wheel Systems Netherlands", "wij", ons") uw persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") verzamelen en verwerken.

In deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") wordt vastgelegd welke privacyverklaring we op onze websites verzamelen en met welke doeleinden deze privacyverklaring worden verwerkt.In deze privacyverklaring wordt het begrip "verwerking" gebruikt voor alle activiteiten die te maken hebben met uw persoonsgegevens waaronder het verzamelen, verwerken, opslaan, delen, openen, gebruiken, overdragen en verwijderen van informatie.

"Toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens" betekent alle wetten en reglementeringen, met inbegrip van reglementeringen uitgevaardigd door relevante toezichthoudende autoriteiten, die de grondrechten en fundamentele vrijheden beschermen van het individu en, in het bijzonder, hun recht op privacy bij de verwerking van persoonsgegevens die af en toe van toepassing zijn op Trelleborg Wheel Systems Netherlands, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten en reglementeringen inzake gegevensbescherming tot tenuitvoerlegging van de Databeschermingsrichtlijn 95/46/EG en met ingang van 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (de "AVG").

"Persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Cookies – waarom verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens

Trelleborg Wheel Systems Netherlands maakt gebruik van cookies en andere gelijkaardige technieken om bij uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen over u en uw apparaat (zoals uw telefoon of computer). Voor meer informatie over de manier waarop Trelleborg Wheel Systems Netherlands cookies gebruikt en een beschrijving van de actuele doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens eventueel worden gebruikt, verwijzen we naar ons Cookiebeleid. De doeleinden waarvoor we cookies gebruiken zijn o.a.:

2.1. Personaliseer onze interacties met u - aanbod van relevante producten en diensten

Wanneer u onze websites en landingpagina’s bezoekt en formulieren op die websites invult en verzendt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u als klant beter te begrijpen en onze interacties met u te personaliseren; bijvoorbeeld om u producten en diensten te laten zien waarvan we denken dat u ze graag hebt.

We bekijken uw gebruik van de website, bijvoorbeeld waarop u hebt geklikt, hoeveel maal u de site bezoekt, hoelang u per bezoek op de site blijft enz.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adres
 • Apparaat-id
 • Land of regio
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfs/organisatienaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfssectoren
 • Interessegebieden
 • cultor-tyres.com-activiteiten zoals downloads van documenten, bekijken van video’s, verzending van contactformulieren, bekijken van pagina’s, aantal bezoeken enz.
 • Originele bron ("verwijzing") vóór het bezoek aan cultor-tyres.com, bijvoorbeeld welke e-mail-link, website, socialemediapost, kliks op publiciteit enz. die u naar onze website hebben gevoerd.

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om u beter te begrijpen als klant en onze interacties met u te personaliseren teneinde u relevante producten en diensten te laten zien, artikel 6.1 f) AVG.

2.2. Potentiële klanten en zakelijke opportuniteiten identificeren

Wanneer u onze websites en landingpagina’s bezoekt en formulieren op die websites invult en verzendt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om te bepalen of u een potentiële klant of zakelijke opportuniteit kunt zijn. We bekijken uw gebruik van de website, bijvoorbeeld waarop u hebt geklikt, hoeveel maal u de site bezoekt, hoelang u per bezoek op de site blijft enz.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adres
 • Apparaat-id
 • Land of regio
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfs/organisatienaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfssectoren
 • Interessegebieden
 • cultor-tyres.com-activiteiten zoals downloads van documenten, bekijken van video’s, verzending van contactformulieren, bekijken van pagina’s, aantal bezoeken enz.
 • Originele bron ("verwijzing") vóór het bezoek aan cultor-tyres.com, bijvoorbeeld welke e-mail-link, website, socialemediapost, kliks op publiciteit enz. die u naar onze website hebben gevoerd.

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om potentiële klanten en zakelijke opportuniteiten identificeren, artikel 6.1 f) AVG.

2.3. Gebruikstrends identificeren en statistieken opstellen

Wanneer u onze websites en landingpagina’s bezoekt en formulieren op die websites invult en verzendt, kunnen wij uw geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen en verwerken om gebruikstrends te identificeren en voor statistische doeleinden. We gaan na uit welke geografische regio’s onze gebruikers komen, bijvoorbeeld aan de hand van de land- en taalinstellingen.

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om gebruikstrends te identificeren en statistieken op te stellen, artikel 6.1 f) AVG.

3. Waarom verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens

3.1. U informatie bezorgen, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, catalogi en persberichten

Als u zich inschrijft op nieuwsbrieven, catalogi, persberichten en gelijkaardig informatiemateriaal over Trelleborg Wheel Systems Netherlands en onze activiteiten of dergelijke informatie eenmalig bestelt, verwerken we uw persoonsgegevens om u het gevraagde abonnement of de gevraagde informatie te bezorgen.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf/organisatie
 • Interessegebieden

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om het door u gevraagde abonnement of de door u gevraagde informatie te bezorgen, artikel 6.1 f) AVG. Als u bepaalde informatie die voorzien is van een * op het onlineformulier niet invult, zullen we niet in staat zijn om u de gevraagde dienst te leveren.

3.2. Uw vragen beantwoorden en algemene feedback verwerken

De meeste van onze websites beschikken over de nodige functionaliteit om de bezoeker met ons te laten communiceren, zodat hij of zij vragen kan stellen of feedback kan geven over onze diensten en activiteiten. Wanneer u dergelijke functionaliteit gebruikt, verwerkt Trelleborg Wheel Systems Netherlands uw persoonsgegevens met als doel uw vragen te beantwoorden en de door u verstrekte feedback te verwerken.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Door u verstrekte feedback en commentaren
 • Bron van de website

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om vragen van u te beantwoorden en uw feedback te verwerken, artikel 6.1 f) AVG. Als u bepaalde informatie die voorzien is van een * op het onlineformulier niet invult, zullen we niet in staat zijn om u de gevraagde dienst te leveren.

3.3. Door u via e-mail, fax en dergelijke verzonden berichten en bestellingen of klachten verwerken

Als u een e-mail of fax naar een van onze werknemers stuurt, verwerken we de door u verstrekte persoonsgegevens om uw verzoek of bestelling te behandelen.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Andere door u verstrekte persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om aan uw verzoeken te voldoen en uw bestellingen of klachten af te handelen, artikel 6.1 f) AVG.

3.4. Persoonlijke website-gebruikersaccounts creëren

Op sommige websites van Trelleborg Wheel Systems Netherlands kunnen gebruikers een persoonlijke gebruikersaccount met login aanmaken. Indien u op die websites een gebruikersaccount creëert, verwerkt Trelleborg Wheel Systems Netherlands uw persoonsgegevens om uw persoonlijke gebruikersaccount te creëren en te beheren, uw login te creëren, u toegang te verlenen tot uw account en uw abonnementen en/of verzoeken te beheren.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer
 • Uw abonnementen en/of verzoeken

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om uw gebruikersaccount te creëren en te beheren en aan de gebruikersaccountovereenkomst met u te kunnen voldoen, artikelen 6.1 b) en f) AVG. Als u bepaalde informatie die voorzien is van een * op het onlineformulier niet invult, zullen we niet in staat zijn om u de gevraagde dienst te leveren.

3.5. Klachten over onze diensten en producten beheren

Op sommige van onze websites kunt u ons klachten over onze diensten en producten doorsturen. Wanneer u ons een klacht doorstuurt, verwerkt Trelleborg Wheel Systems Netherlands uw persoonsgegevens om uw klacht te kunnen onderzoeken, beheren en beantwoorden.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Klantreferentienummer
 • Bedrijf/organisatie
 • Uw klanten en commentaren

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om uw klacht te onderzoeken, beheren en beantwoorden, artikel 6.1 f) AVG. Als u bepaalde informatie die voorzien is van een * op het onlineformulier niet invult, zullen we niet in staat zijn om u de gevraagde dienst te leveren.

3.6. Uw prijsaanvraag of bestelling met betrekking tot onze producten en diensten beheren

Op sommige van onze websites kunt u een prijsopgave aanvragen of producten en diensten van Trelleborg Wheel Systems Netherlands bestellen. Wanneer u ons een prijsaanvraag of bestelling doorstuurt, verwerkt Trelleborg Wheel Systems Netherlands uw persoonsgegevens om de aanvraag of bestelling te kunnen beheren.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf/organisatie
 • Organisatienummer
 • Factuuradres
 • Klantnummer

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om uw bestelling te beheren, artikel 6.1 f) AVG. Als u bepaalde informatie die voorzien is van een * op het onlineformulier niet invult, zullen we niet in staat zijn om u de gevraagde dienst te leveren.

3.7. Aan wettelijke verplichtingen voldoen

Trelleborg Wheel Systems Netherlands verwerkt persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Transactiegegevens
 • Overige informatie zoals nodig voor het doeleinde

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat Trelleborg Wheel Systems Netherlands aan de wettelijke verplichtingen voldoet, artikel 6.1 c) AVG.

3.8. Rechtsvorderingen formuleren, uitoefenen en verdedigen

Trelleborg Wheel Systems Netherlands kan uw persoonsgegevens verwerken om in het onwaarschijnlijke geval van een geschil rechtsvorderingen te formuleren, uit te oefenen en te verdedigen.

Voor die doeleinden worden onder andere de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Transactiegegevens
 • Overige informatie zoals nodig voor het doeleinde

De wettelijke basis voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin dat de verwerking noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons legitiem belang om rechtsvorderingen te formuleren, uit te oefenen en te verdedigen, artikel 6.1 f) AVG.

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

Trelleborg Wheel Systems Netherlands bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden opgesomd, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is krachtens de lokale wetgeving waaraan Trelleborg Wheel Systems Netherlands onderworpen is.

We passen de volgende criteria toe om onze bewaartermijn te bepalen:

(i) zolang we een lopende relatie met u hebben (hetzij als individu of in uw hoedanigheid als werknemer van een van onze bedrijfsklanten, leveranciers of samenwerkingspartners of media, of als een investeerder/eigenaar, bestuurslid of analist);

(ii) zoals vereist door wettelijke verplichtingen waaraan Trelleborg Wheel Systems Netherlands is onderworpen (zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen); en

(iii) voor zover raadzaam in het kader van onze juridische positie (zoals geldende verjaringstermijn).

5. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

Bedrijven in de Groep

Trelleborg Wheel Systems Netherlands kan verwerkte persoonsgegevens bekendmaken aan andere bedrijven binnen de Trelleborg Groep. Trelleborg Wheel Systems Netherlands heeft ervoor gezorgd dat aangepaste waarborgen worden toegepast op uw persoonsgegevens indien deze binnen de Trelleborg Groep worden overgedragen door een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep af te sluiten, waardoor de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor elke dergelijke overdracht worden geïmplementeerd.

Overige ontvangers

Rechtbanken en externe adviseurs: Doel van de overdracht: om rechtsvorderingen te formuleren, uit te oefenen en te verdedigen. Wettelijke basis: om te voldoen aan ons en uw legitiem belang om geschillen door bevoegde rechtbanken te laten beslechten.

Gegevensverwerkers die in naam van Trelleborg Wheel Systems Netherlands handelen

Bovendien kan Trelleborg Wheel Systems Netherlands persoonsgegevens bekendmaken aan externe partijen zoals verkopers en dienstverleners die persoonsgegevens volgens de instructies van Trelleborg Wheel Systems Netherlands verwerken. Wanneer een dergelijke bekendmaking overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU/EER inhoudt, zorgt Trelleborg Wheel Systems Netherlands ervoor dat de Trelleborg Wheel Systems Netherlands-entiteit die de overdracht doet en de externe partij die de informatie ontvangt de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie hebben aanvaard. Alternatief zullen ook andere waarborgen worden geïmplementeerd alvorens over te gaan tot dergelijke overdrachten.

6. Veiligheid

6.1. We zorgen ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens accuraat beveiligd is door de nodige waarborgen toe te passen, afhankelijk van de omstandigheden en met inachtneming van de stand van de techniek, de kosten voor de implementatie, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking alsook het risico. Ter ondersteuning van dit engagement hebben we aangepaste technische, materiële en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen: ongeoorloofde of ongewilde vernietiging, wijziging of bekendmaking; misbruik; schade; diefstal of onopzettelijk verlies; of ongeoorloofde toegang.

7. Uw rechten

7.1. Recht op rectificatie

Trelleborg Wheel Systems Netherlands neemt de nodige maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens om uw persoonsgegevens accuraat, compleet en up-to-date te houden. Als u vaststelt dat bepaalde van uw persoonsgegevens niet adequaat, compleet of correct zijn, hebt u het recht om deze persoonsgegevens te laten corrigeren.

Bovendien hebt u ook het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens van u die wij verwerken.

7.2. Bijkomende rechten met ingang van 25 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 beschikt u krachtens de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens naast het recht op rectificatie ook nog over de volgende rechten:

(i) Recht van inzage

U kunt bevestiging vragen of persoonsgegevens al dan niet verwerkt zijn, en als dat zo is, kunt u inzage vragen van uw persoonsgegevens alsook van aanvullende informatie zoals de doeleinden van de verwerking. U hebt ook het recht om een exemplaar te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als het verzoek elektronisch is ingediend, wordt de informatie in een courant gebruikt elektronisch formaat verstrekt, voor zover u niets anders hebt gevraagd.

(ii) Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerking

U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een legitiem belang, om redenen die te maken hebben met uw specifieke situatie en om redenen die te maken hebben met verwerking voor direct marketingdoeleinden. Als u hebt gekozen voor een abonnement via e-mail, zal in elke e-mail een gebruiksvriendelijke opt-out-functie voorkomen waarmee u zich kunt uitschrijven van verdere berichten.

(iii) Recht op gegevenswissing

U kunt uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden laten wissen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

(iv) Recht op beperking van de verwerking

U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken zodat deze alleen in bepaalde omstandigheden worden opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u uw persoonsgegevens daarom nog niet wilt laten wissen.

(v) Recht op intrekking van toestemming

U hebt het recht om uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op uw toestemming berust.

(vi) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt vragen om een machineleesbaar exemplaar te ontvangen van de persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u te sluiten, alsook welke persoonsgegevens door u aan Trelleborg Wheel Systems Netherlands zijn verstrekt (overdraagbaarheid van gegevens); verder kunt u ook vragen om de informatie over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (waar mogelijk).

7.3. Melding van klachten aan de toezichthoudende autoriteit

U erkent dat u altijd het recht hebt om met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens klachten in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, indien dat zo is voorzien krachtens de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. De gegevensbeschermingsautoriteit is bereikbaar via de volgende link: Swedish Datainspektionen.

8. Contactinformatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wenst u een van uw rechten uit te oefenen of wilt u een exemplaar ontvangen van de beveiligingsmaatregelen die ingevoerd zijn ter bescherming van uw gegevens bij een overdracht, neem dan contact op met Trelleborg Wheel Systems Netherlands hier.

Trelleborg Wheel Systems Belgium NV, Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium, Tel: +32 (0)9 257 22 60, sales-benelux@mitas-tyres.com