Cultor logo
Privacybeleid banner
Privacybeleid

Privacyverklaring voor website en e-mail

Privacyverklaring voor websites, e-mails en contacten – cultor-tyres.com

Pagina laatst bijgewerkt op: 2.5.2023

1. Inleiding

Yokohama TWS is verantwoordelijk voor de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Yokohama TWS omvat Trelleborg AB (publ) (een in Zweden gevestigde naamloze vennootschap, registratienummer 556212-8255) en haar directe en indirecte dochterondernemingen (waarnaar in deze privacyverklaring gezamenlijk wordt verwezen met ‘Yokohama TWS’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). In het kader van de toepasselijke privacywetgeving (zoals hieronder gedefinieerd) worden uw gegevens beheerd door de aan Yokohama TWS gelieerde onderneming of dochteronderneming die u een opdracht hebt gegeven of die producten of diensten aan u levert of met u communiceert, dan wel die anderszins in eerste instantie uw gegevens heeft verzameld en de doeleinden en middelen voor het gebruik van uw gegevens heeft bepaald, waarbij elke dergelijke entiteit wordt beschouwd als een onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op al deze entiteiten.

In deze privacyverklaring (‘privacyverklaring’) wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen op onze websites, via e-mail en/of wanneer wij een overeenkomst aangaan en uitvoeren met de onderneming die u vertegenwoordigt, alsmede met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt de term ‘verwerking’ gebruikt voor alle activiteiten die te maken hebben met uw persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, verwerken, opslaan, delen, raadplegen, gebruiken, overdragen en verwijderen van informatie.

‘Toepasselijke privacywetgeving’ betekent alle wet- en regelgeving, waaronder begrepen regelgeving uitgevaardigd door relevante toezichthoudende autoriteiten, ter bescherming van de grondrechten en fundamentele vrijheden van het individu en, in het bijzonder, hun recht op privacy bij het verwerken van persoonsgegevens die van tijd tot tijd van toepassing zijn op Yokohama TWS, waaronder zonder enige beperking begrepen, wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming ter uitvoering van de Databeschermingsrichtlijn 95/46/EG en met ingang van 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ‘AVG’ & Gegevensbeschermingsauthoriteit, de ‘GBA’ ).

Onder ‘Persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Cookies – waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens

Yokohama TWS maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken om bij uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen over u en uw apparaat (zoals uw telefoon of computer). Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Yokohama TWS en een beschrijving van de actuele doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens mogelijk worden gebruikt, verwijzen wij naar ons cookiebeleid. De doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken zijn onder meer:

2.1. Personaliseren van onze interacties met u – aanbieden van relevante producten en diensten

Wanneer u onze websites en landingspagina’s bezoekt en formulieren op die websites invult en verzendt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u als klant beter te begrijpen en onze interacties met u te personaliseren, bijvoorbeeld om u producten en diensten te laten zien waarvan wij denken dat u ze leuk vindt.

Wij kijken naar uw gebruik van de website, bijvoorbeeld waar u op hebt geklikt, hoe vaak u de website bezoekt, hoe lang u per bezoek op de website blijft, enz.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Land of regio
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam bedrijf/organisatie
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfssectoren
 • Interessegebieden
 • Downloads van documenten, bekijken van video’s, verzenden van contactformulieren, bekijken van pagina’s, bezoekfrequentie, enz.
 • Originele bron (‘verwijzing’) voorafgaand aan het bezoek aan onze websites, bijvoorbeeld de e-maillink, website, socialmediapost, kliks op reclame, enz., die tot uw bezoek aan onze website heeft geleid.

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om u als klant beter te begrijpen en om onze interacties met u te personaliseren teneinde u relevante producten en diensten te laten zien, artikel 6, lid 1, onder f) AVG / GBA.

2.2. Identificeren van potentiële klanten en zakelijke opportuniteiten

Wanneer u onze websites en landingspagina’s bezoekt en formulieren op die websites invult en verzendt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om vast te stellen of u een potentiële klant of zakelijke opportuniteit zou kunnen zijn. Wij kijken naar uw gebruik van de website, bijvoorbeeld waar u op hebt geklikt, hoe vaak u de website bezoekt, hoe lang u per bezoek op de website blijft, enz.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Land of regio
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam bedrijf/organisatie
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfssectoren
 • Interessegebieden
 • Downloads van documenten, bekijken van video’s, verzenden van contactformulieren, bekijken van pagina’s, bezoekfrequentie, enz.
 • Originele bron (‘verwijzing’) voorafgaand aan het bezoek aan onze websites, bijvoorbeeld de e-maillink, website, socialmediapost, kliks op reclame, enz., die tot uw bezoek aan onze website heeft geleid.

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om potentiële klanten en zakelijke ’opportuniteiten vast te stellen, artikel 6, lid 1, onder f) AVG/GBA.

2.3. Identificeren van gebruikstrends en opstellen van statistieken

Wanneer u onze websites en landingspagina’s bezoekt en formulieren op die websites invult en verzendt, kunnen wij geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen en verwerken om gebruikstrends vast te stellen en voor statistische doeleinden. Wij kijken uit welke geografische regio’s onze gebruikers komen, bijvoorbeeld aan de hand van de land- en taalinstellingen.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om gebruikstrends vast te stellen en statistieken op te stellen, artikel 6, lid 1, onder f) AVG/GBA.

3. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens

3.1. Om u informatie te bezorgen, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, catalogi, persberichten, chatbots en webinars

Als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, catalogi, persberichten, chatbots, webinars en soortgelijk informatiemateriaal over Yokohama TWS en onze activiteiten of dergelijke informatie eenmalig bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om u de gevraagde nieuwsbrief of de gevraagde informatie te bezorgen. Wij controleren het door u ingevoerde e-mailadres om er zeker van te zijn dat u inderdaad de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ervan gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Daartoe sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarvan u vervolgens de ontvangst bevestigt. Na bevestiging van de e-mail bent u ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • E-mailadres werk
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf/organisatie/branche
 • Functie
 • Interessegebieden
 • Wachtwoord

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om de door u gevraagde nieuwsbrief of de door u gevraagde informatie aan u te bezorgen, artikel 6, lid 1, onder f) AVG / GBA. Als u bepaalde informatie die is voorzien van een * op het onlineformulier niet invult, zijn wij niet in staat u de gevraagde dienst te leveren.

3.2. Beantwoorden van uw vragen en omgaan met feedback in het algemeen

De meeste van onze websites en onze bedrijfspagina’s op de sociale media (bijvoorbeeld Facebook) bieden functionaliteit om de bezoeker met ons te laten communiceren, zodat hij of zij vragen kan stellen of feedback kan geven over onze diensten en activiteiten. Wanneer u dergelijke functionaliteit gebruikt, verwerkt Yokohama TWS uw persoonsgegevens met als doel uw vragen te beantwoorden en de door u verstrekte feedback te verwerken. Dit kan ook inhouden dat opmerkingen op socialmediapagina’s van de onderneming worden verwijderd en dat ongepaste opmerkingen worden gerapporteerd aan de aanbieder van het socialmediakanaal. Bovendien worden de op deze wijze verzamelde gegevens vergeleken met gegevens die mogelijk elders door ons worden verzameld mits u ons daarvoor eerder toestemming hebt gegeven, waarbij u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst kunt intrekken. Om uw recht op intrekking uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met de aan het einde van deze verklaring genoemde instantie.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt (mits u ervoor kiest dergelijke informatie te verstrekken)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Door u verstrekte feedback en commentaren
 • Bron van de website

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om vragen van u te beantwoorden en uw feedback te verwerken, artikel 6, lid 1, onder f) AVG / GBA. Als u bepaalde informatie die is voorzien van een * op het onlineformulier niet invult, zijn wij niet in staat u de gevraagde dienst te leveren.

3.3. Afhandelen van door u per e-mail, fax en dergelijke verzonden berichten en bestellingen of klachten

Als u een e-mail of fax naar een van onze werknemers stuurt, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om uw verzoek of bestelling te behandelen.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Andere door u verstrekte persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om aan uw verzoeken te voldoen en uw bestellingen of klachten af te handelen, artikel 6, lid 1, onder f) AVG / GBA.

3.4. Aanmaken van persoonlijke websitegebruikersaccounts

Op sommige websites van Yokohama TWS kunnen gebruikers een persoonlijke gebruikersaccount met login aanmaken. Indien u op die websites een gebruikersaccount aanmaakt, verwerkt Yokohama TWS uw persoonsgegevens om uw persoonlijke gebruikersaccount tot stand te brengen en te beheren, uw login aan te maken, u toegang te verlenen tot uw account en uw nieuwsbrieven en/of verzoeken te beheren.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer
 • Uw nieuwsbrieven en/of verzoeken

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om uw gebruikersaccount aan te maken en te beheren en aan de gebruikersaccountovereenkomst met u te kunnen voldoen, artikel 6, lid 1, onder b) en f) AVG / GBA. Als u bepaalde informatie die is voorzien van een * op het onlineformulier niet invult, zijn wij niet in staat u de gevraagde dienst te leveren.

3.5. Beheren van klachten met betrekking tot onze diensten en producten

Op sommige van onze websites kunt u klachten met betrekking tot onze diensten en producten aan ons doorgeven. Wanneer u een klacht bij ons indient, verwerkt Yokohama TWS uw persoonsgegevens om uw klacht te kunnen onderzoeken, beheren en beantwoorden.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Klantreferentienummer
 • Bedrijf/organisatie
 • Uw klachten en commentaren

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons gerechtvaardigde belang om uw klacht te onderzoeken, beheren en beantwoorden, artikel 6, lid 1, onder f) AVG / GBA. Als u bepaalde informatie die is voorzien van een * op het onlineformulier niet invult, zijn wij niet in staat u de gevraagde dienst te leveren.

3.6. Beheren van uw aanvraag voor een prijsopgave of bestelling met betrekking tot onze producten en diensten

Op sommige van onze websites kunt u een prijsopgave aanvragen of producten en diensten bestellen die door Yokohama TWS worden geleverd. Wanneer u ons een aanvraag voor een prijsopgave of een bestelling doet toekomen, verwerkt Yokohama TWS uw persoonsgegevens om de aanvraag of bestelling te kunnen beheren.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf/organisatie
 • Organisatienummer
 • Factuuradres
 • Klantnummer

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om een contract tussen u en Yokohama TWS uit te voeren of om de voorafgaand aan het sluiten van een contract noodzakelijke stappen te ondernemen, artikel 6, lid 1, onder b) AVG / GBA. Als u bepaalde informatie die is voorzien van een * op het onlineformulier niet invult, zijn wij niet in staat u de gevraagde dienst te leveren.

3.7. Beheren van uw verzoek met betrekking tot gegevensbescherming

Indien u contact met ons opneemt om ons te verzoeken een van de volgende acties inzake gegevensbescherming te ondernemen of te verwerken, (i) ontvangen van een uittreksel uit het gegevensregister, (ii) beperken van de verwerking, (iii) bijwerken, verwijderen of overdragen van persoonsgegevens, (iv) bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens of tegen geautomatiseerde besluitvorming, (v) indienen van een klacht over gegevensbescherming of (vi) afmelding van marketingcommunicatie, verwerkt Yokohama TWS uw persoonsgegevens om het verzoek te kunnen beheren.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Details van het verzoek
 • Overige informatie die nodig is voor de behandeling van en reactie op uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om te waarborgen dat Yokohama TWS aan haar wettelijke verplichtingen voldoet, artikel 6, lid 1, onder c) AVG / GBA.

3.8. Aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met de onderneming die u vertegenwoordigt

Indien de onderneming die u vertegenwoordigt ervoor kiest een overeenkomst aan te gaan met Yokohama TWS, verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst te kunnen aangaan en uitvoeren.

Voor die doeleinden worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Uw bestellingen, informatie, verzoeken, mededelingen en klachten, enz.

Wij kunnen in dergelijke gevallen ook andere gegevens verwerken, dat wil zeggen, gegevens die niet tot uw persoonsgegevens behoren, zoals het e-mailadres van de onderneming, het adres van de onderneming, het telefoonnummer van de onderneming, de naam van de onderneming/organisatie, het organisatienummer, het factuuradres van de onderneming, het klantnummer van de onderneming.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is om een contract tussen u en Yokohama TWS uit te voeren of om de voorafgaand aan het sluiten van een contract noodzakelijke stappen te ondernemen, artikel 6, lid 1, onder b) AVG / GBA.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Yokohama TWS bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan krachtens de lokale wetgeving waaraan Yokohama TWS is onderworpen. Wij hanteren de volgende criteria om onze bewaartermijn vast te stellen: (i) zolang wij een lopende relatie met u hebben (hetzij als individu of in uw hoedanigheid van werknemer bij een van onze zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners of media, dan wel als een investeerder/eigenaar, bestuurslid of analist); (ii) zoals vereist door wettelijke verplichtingen waaraan Yokohama TWS is onderworpen (zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen); en (iii) voor zover raadzaam in het licht van onze juridische positie (zoals geldende verjaringstermijnen).

5. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

Bedrijven binnen de groep

Yokohama TWS kan verwerkte persoonsgegevens bekendmaken aan andere bedrijven binnen de Yokohama TWS-groep. Yokohama TWS heeft ervoor gezorgd dat passende waarborgen worden toegepast op uw persoonsgegevens indien deze binnen de Yokohama TWS-groep worden overgedragen, door een overeenkomst inzake overdracht van gegevens binnen de groep aan te gaan, waardoor de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie op dergelijke overdrachten worden toegepast.

Overige ontvangers

Rechtbanken en externe adviseurs: Doel van de overdracht: het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van rechtsvorderingen. Rechtsgrondslag: voldoen aan ons en uw gerechtvaardigde belang om geschillen door bevoegde rechters te laten beslechten.

Opvolgers in verband met een verkoop, fusie, desinvestering of reorganisatie: wij kunnen persoonsgegevens als onderdeel van een activum aan een nieuwe eigenaar bekendmaken op basis van ons gerechtvaardigde belang, op voorwaarde dat de opvolger de gegevens voor hetzelfde doel verwerkt als Yokohama TWS.

Gegevensverwerkers die in naam van Yokohama TWS handelen

Bovendien kan Yokohama TWS persoonsgegevens bekendmaken aan externe partijen, zoals verkopers en dienstverleners die persoonsgegevens volgens de instructies van Yokohama TWS verwerken. Wanneer een dergelijke bekendmaking de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER inhoudt, draagt Yokohama TWS ervoor zorg dat de Yokohama TWS-entiteit die de overdracht doet en de externe partij die de informatie ontvangt de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie hebben aanvaard. Als alternatief zullen ook andere waarborgen worden geïmplementeerd alvorens over te gaan tot dergelijke overdrachten.

6. Veiligheid

6.1. Wij verplichten ons de toegang tot uw persoonsgegevens accuraat te beveiligen door de nodige waarborgen toe te passen, afhankelijk van de omstandigheden en met inachtneming van de stand van de techniek, de kosten voor de implementatie, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsook het risico. Ter ondersteuning van deze verplichting hebben wij passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke vernietiging, wijziging of bekendmaking, misbruik, schade, diefstal of onopzettelijk verlies, dan wel ongeoorloofde toegang.

7. Uw rechten

7.1. Recht op rectificatie

Yokohama TWS neemt de nodige maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving om uw persoonsgegevens accuraat, volledig en up-to-date te houden. Als u vaststelt dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben ontoereikend, onvolledig of onjuist zijn, hebt u het recht om deze persoonsgegevens te laten corrigeren.

Bovendien hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

7.2. Bijkomende rechten met ingang van 25 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 beschikt u krachtens de toepasselijke privacywetgeving naast het recht op rectificatie mogelijk ook over de volgende rechten:

(i) Recht van inzage

U kunt bevestiging vragen of persoonsgegevens al dan niet zijn verwerkt en als dat zo is, kunt u inzage vragen van uw persoonsgegevens, alsook van aanvullende informatie, zoals de doeleinden van de verwerking. U hebt ook het recht om een exemplaar te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als het verzoek langs elektronische weg wordt gedaan, wordt de informatie in een algemeen gebruikt elektronisch formaat verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

(ii) Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerking

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, en tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden. Als u ervoor hebt gekozen een nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, zal elke e-mail een gemakkelijk toegankelijke opt-outfunctie bevatten waarmee u zich kunt afmelden voor verdere communicatie.

(iii) Recht op gegevenswissing

U kunt uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden laten wissen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

(iv) Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zodat deze alleen onder bepaalde omstandigheden worden opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u uw persoonsgegevens niet wilt laten wissen.

(v) Recht op intrekking van toestemming

U hebt het recht om uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens op enig moment in te trekken, voor zover de verwerking op uw toestemming berust.

(vi) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt vragen een machineleesbaar exemplaar te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u te sluiten, alsook welke persoonsgegevens door u aan Yokohama TWS zijn verstrekt (overdraagbaarheid van gegevens); verder kunt u vragen om de informatie over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (waar mogelijk).

7.3. Melding van klachten aan de toezichthoudende autoriteit

U erkent dat u altijd het recht hebt om met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens klachten in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, indien dat zo is voorzien krachtens de toepasselijke privacywetgeving. Een overzicht van toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie, waaronder begrepen onze hoofdtoezichthouder in Italy, de Italian privacyautoriteit (ITA - Garante per la protezione dei dati personali), kan hier worden geraadpleegd.

8. Contactinformatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen of een kopie wenst te ontvangen van de beschermingsmechanismen die zijn ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen in geval van overdracht ervan, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van dit contactformulier.

Zie hieronder voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Yokohama TWS.


YOKOHAMA TWS
Business Area Head Office at:
Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Via Naz. Tiburtina, 143
IT-00010 Villa Adriana (Roma)
Italy
Tel: +39 0774 38 41

9. Country specific addenda

Addendum for United States Customers.