Cultor logo
Ochrana osobních údajů banner

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně soukromí při používání webových stránek, a e-mailu a kontaktů – „cultor-tyres.com

Poslední aktualizace stránky: 2.5.2023

1. Úvod

Za nakládání s vašimi osobními údaji odpovídá společnost Yokohama TWS. Společnost Yokohama TWS tvoří společnost Trelleborg AB (publ) (akciová společnost založená ve Švédsku, registrační číslo 556212-8255) a její přímé a nepřímé dceřiné společnosti (dále společně jen „Yokohama TWS“ nebo „my“ či „naše“). Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů (jak je definováno níže) bude vaše údaje kontrolovat přidružený nebo dceřiný podnik společnosti Yokohama TWS, který jste pověřili nebo který vám poskytuje produkty či služby nebo s vámi komunikuje nebo který jinak původně shromáždil vaše údaje a rozhodl o účelech a prostředcích jejich využití; každý takový subjekt je považován za nezávislého správce vašich osobních údajů. Toto oznámení se vztahuje na všechny takové subjekty.

Tyto informace o ochraně soukromí („informace o ochraně soukromí“) uvádějí, jaké osobní údaje shromažďujeme na našich webových stránkách prostřednictvím e-mailu a/nebo uzavřením a plněním smlouvy se společností, kterou zastupujete, a pro jaké účely jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Termínem „zpracování“ jsou v těchto informacích o ochraně soukromí míněny veškeré aktivity týkající se vašich osobních údajů včetně jejich shromažďování, manipulace, ukládání, sdílení, přístupu k nim, jejich používání, předávání a likvidace.

„Platnými předpisy na ochranu údajů“ jsou míněny veškeré zákony a předpisy, včetně předpisů vydaných příslušnými dozorčími orgány, na ochranu základních práv a svobod jednotlivců, především jejich práva na soukromí s ohledem na zpracování osobních údajů, které příležitostně provádí společnost Yokohama TWS, a to zejména zákony a předpisy na ochranu údajů implementující směrnici o ochraně dat 95/46/ES a od 25. května 2018 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

„Osobní údaje“ jsou definovány jako veškeré informace vztahují se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2. Soubory cookie – proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Společnost Yokohama TWS používá ke shromažďování informací o vás a vašem zařízení (například telefonu nebo počítači) při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a jiné podobné techniky. Více informací o tom, jak společnost Yokohama TWS soubory cookie používá, a popis aktuálních možných účelů použití vašich osobních údajů najdete v našich zásadách týkajících se souborů cookie. Soubory cookie používáme pro následující účely:

2.1. Personalizace našich kontaktů s vámi – nabídka vhodných produktů a služeb

Když při návštěvě našich webových stránek či vstupní stránky vyplníte formulář, můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat, abychom lépe porozuměli vašim zákaznickým potřebám a mohli vám přizpůsobit naše sdělení, například nabízet produkty a služby, o které můžete mít zájem.

Sledujeme, jak využíváte naše stránky, například na co klikáte, jak často stránky navštěvujete, jak dlouho trvá jedna návštěva apod.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • IP adresu
 • Identifikační údaje zařízení
 • Stát nebo region
 • PSČ
 • E-mailovou adresu
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Název firmy/organizace
 • Pracovní pozici
 • Telefonní číslo
 • Obchodní odvětví
 • Oblasti zájmu
 • Stahování dokumentů, zobrazení videí, vyplnění kontaktních formulářů, zobrazení stránek, frekvence návštěv atd.
 • Původní zdroj („referenční odkaz“) vedoucí k návštěvě našeho webu, například odkaz v e-mailu, webové stránky, příspěvek na sociální síti, kliknutí na reklamu atd.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu lépe porozumět vašim zákaznickým potřebám a přizpůsobit vám naše sdělení, abychom vám mohli nabízet vhodné produkty a služby, viz článek 6.1 f) GDPR.

2.2. Identifikace potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí

Když při návštěvě našich webových stránek či vstupní stránky vyplníte formulář, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom zjistili, zda můžete představovat potenciálního zákazníka nebo obchodní příležitost. Sledujeme, jak využíváte naše stránky, například na co klikáte, jak často stránky navštěvujete, jak dlouho trvá jedna návštěva apod.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • IP adresu
 • Identifikační údaje zařízení
 • Stát nebo region
 • PSČ
 • E-mailovou adresu
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Název firmy/organizace
 • Pracovní pozici
 • Telefonní číslo
 • Obchodní odvětví
 • Oblasti zájmu
 • Stahování dokumentů, zobrazení videí, vyplnění kontaktních formulářů, zobrazení stránek, frekvence návštěv atd.
 • Původní zdroj („referenční odkaz“) vedoucí k návštěvě našeho webu, například odkaz v e-mailu, webové stránky, příspěvek na sociální síti, kliknutí na reklamu atd.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu identifikovat potenciální zákazníky a obchodní příležitosti, viz článek 6.1 f) GDPR.

2.3. Identifikace trendů používání a sestavování statistik

Když při návštěvě našich webových stránek či vstupní stránky vyplníte formulář, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli identifikovat trendy používání a sestavovat statistiky. Sledujeme, z jakých zeměpisných regionů přicházejí naši uživatelé, například stát a jazyková nastavení.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu identifikovat trendy používání a sestavovat statistiky, viz článek 6.1 f) GDPR.

3. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

3.1. Poskytování informací, jako jsou newslettery, katalogy, a tiskové zprávy, chatboty a webináře

Když se přihlásíte k odběru našich newsletterů, katalogů, tiskových zpráv, chatbotů, webinářů a podobných informací o společnosti Yokohama TWS a její obchodní činnosti nebo si takové informace vyžádáte jednorázově, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadované materiály či informace Vámi zadanou e-mailovou adresu zkontrolujeme, abychom se ujistili, že jste skutečně jejím vlastníkem. nebo že je její majitel oprávněn dostávat newsletter. Za tímto účelem vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, jehož přijetí následně potvrdíte. Po potvrzení e-mailu se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Pozdrav
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Adresu
 • PSČ
 • Město
 • Stát
 • E-mailovou adresu
 • Firemní e-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Firmu/organizaci/průmysl
 • Název pracovní pozice
 • Oblasti zájmu
 • Heslo

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytnout vám vyžádané materiály a informace, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.2. Odpovědi na vaše otázky a zpracování zpětné vazby

Většina našich firemních stránek na sociálních médiích (například na Facebooku) je vybavena funkcí umožňující návštěvníkům pokládat nám otázky a poskytovat zpětnou vazbu k našim službám a obchodní činnosti. Když takovou funkci využijete, společnost Yokohama TWS zpracuje vaše osobní údaje za účelem zodpovězení vašich dotazů a vyřízení vaší zpětné vazby. Může k tomu patřit také vymazání komentářů na sociálních médiích společnosti a nahlášení nevhodných komentářů poskytovateli sítě sociálních médií. Kromě toho se budou takto shromážděné údaje porovnávat s údaji, jež můžeme shromažďovat jinde, pokud jste nám k tomu předtím udělili příslušný souhlas, který můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Chcete-li tak učinit, obraťte se prosím na pobočku uvedenou na konci tohoto prohlášení.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje (v rozsahu, v jakém se rozhodnete tyto informace poskytnout):

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Adresu
 • Telefonní číslo
 • Vaši zpětnou vazbu a komentáře
 • Zdroj webových stránek

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu odpovídat na vaše dotazy a vyřizovat vaši zpětnou vazbu, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.3. Vyřizování komunikace a objednávek nebo stížností zaslaných e-mailem, faxem a podobně

Zašlete-li některému z našich zaměstnanců e-mail nebo fax, zpracujeme vámi poskytnuté osobní údaje, abychom mohli váš požadavek nebo objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Adresu
 • Telefonní číslo
 • Další vámi poskytnuté osobní údaje

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vyřizovat vaše požadavky, objednávky nebo stížnosti, viz článek 6.1 f) GDPR.

3.4. Vytváření osobních účtů uživatelů webových stránek

Některé webové stránky společnosti Yokohama TWS umožňují uživatelům zřídit si osobní uživatelský účet s přihlašovacími údaji. Pokud si na těchto stránkách zřídíte uživatelský účet, společnost Yokohama TWS bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vytvoření a správy vašeho osobního účtu, vytvoření přihlašovacích údajů, poskytnutí přístupu k vašemu účtu a spravování vašeho odběru informací a/nebo vašich požadavků.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Zákaznické číslo
 • Telefonní číslo
 • Vaše přihlášení k odběru informací a/nebo požadavky

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vytvořit a spravovat váš uživatelský účet a plnit ujednání o uživatelském účtu, viz článek 6.1 b) a f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.5. Vyřizování stížností týkajících se našich služeb a produktů

Některé z našich webových stránek umožňují zasílat nám stížnosti týkající se našich služeb a produktů. Pokud nám zašlete stížnost, společnost Yokohama TWS zpracuje vaše osobní údaje za účelem prošetření, vyřízení a zodpovězení vaší stížnosti.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Referenční číslo zákazníka
 • Firmu/organizaci
 • Vaše stížnosti a komentáře

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu prošetřit, vyřídit a zodpovědět vaši stížnost, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.6. Vyřizování vašich žádostí o nabídky nebo objednávky týkající se našich produktů a služeb

Některé z našich webových stránek umožňují vyžádat si cenovou nabídku nebo objednat si produkty a služby společnosti Yokohama TWS. Pokud nám zašlete žádost o cenovou nabídku nebo objednávku, společnost Yokohama TWS zpracuje vaše osobní údaje za účelem vyřízení této žádosti či objednávky.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Adresu
 • Telefonní číslo
 • Firmu/organizaci
 • Číslo organizace
 • Fakturační adresu
 • Zákaznické číslo

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro naplnění smlouvy mezi vámi a společností Yokohama TWS nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy, viz článek 6.1 b) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.7. Vyřizování vašich požadavků týkajících se ochrany osobních údajů

Pokud se na nás obrátíte s žádostí o některou z následujících činností týkajících se ochrany osobních údajů: (i) poskytnutí výpisu z registru, (ii) omezení zpracování, (iii) aktualizaci, výmaz nebo přenos osobních údajů, (iv) vznesení námitky proti zpracování osobních údajů či automatizovanému rozhodování, (v) podání stížnosti na ochranu osobních údajů nebo (vi) odhlášení z marketingové komunikace, společnost Yokohama TWS zpracuje vaše osobní údaje pro účely vyřízení žádosti.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Stát
 • Podrobnosti žádosti
 • Další informace nezbytné pro vyřízení a zodpovězení vaší žádosti.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností společnosti Yokohama TWS, viz článek 6.1. c) GDPR.

3.8. Uzavření a plnění smlouvy s firmou, kterou zastupujete

Pokud se firma, kterou zastupujete, rozhodne uzavřít smlouvu se společností Yokohama TWS, vaše osobní údaje zpracujeme pro účely uzavření a plnění smlouvy.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Vaše objednávky, informace, žádosti, oznámení a stížnosti apod.

Zpracovávali bychom také další údaje, které nepředstavují vaše osobní údaje, například e-mailovou adresu firmy, adresu firmy, telefonní číslo firmy, číslo firmy/organizace, číslo organizace, fakturační adresu firmy nebo číslo zákazníka firmy.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro naplnění smlouvy mezi vámi a společností Yokohama TWS nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy, viz článek 6.1 b) GDPR.

4. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

Společnost Yokohama TWS bude vaše údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto informacích o ochraně soukromí, pokud místní zákonné předpisy, které jsou pro společnost Yokohama TWS závazné, nevyžadují nebo neumožňují delší dobu uchování. Dobu pro uchování údajů stanovíme podle následujících kritérií: (i) dokud trvá náš vztah s vámi (buď jako jednotlivcem, nebo jako zaměstnancem některého z našich firemních zákazníků, dodavatelů nebo partnerů či médií nebo jako investorem/vlastníkem, členem představenstva či analytikem), (ii) jak to vyžadují zákonné povinnosti, které jsou pro společnost Yokohama TWS závazné (například daňové a účetní povinnosti) a (iii) jak je to vhodné podle našeho právního postavení (například příslušné promlčecí lhůty).

5. Poskytování a předávání osobních údajů

Společnosti Skupiny

Společnost Yokohama TWS může zpracovávané osobní údaje předávat jiným společnostem v rámci skupiny Yokohama TWS. Společnost Yokohama TWS zajistila, aby se v případě takového předání vašich osobních údajů v rámci skupiny Yokohama TWS uplatňovaly náležité záruky prostřednictvím uzavření dohody o převodu dat v rámci Skupiny, přičemž na každý takový převod se vztahují standardní smluvní ustanovení Evropské komise.

Jiní příjemci

Soudy a externí právní zástupci: Účel předání: Uplatňování, určování nebo obrana zákonných nároků. Právní základ: Splnění našeho a vašeho oprávněného zájmu předat řešení sporů kompetentním soudům.

Jakýkoli nástupce v souvislosti s prodejem, fúzí, prodejem nebo reorganizací: novému vlastníkovi můžeme sdělit osobní údaje jako součást aktiva na základě našeho oprávněného zájmu pod podmínkou, že je tento nástupce bude zpracovávat pro stejný účel jako společnost Yokohama TWS.

Zpracovatelé osobních dat pro společnost Yokohama TWS

Kromě toho může společnost Yokohama TWS zpřístupnit osobní údaje třetím stranám, například prodejcům a poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají osobní údaje podle pokynů společnosti Yokohama TWS. Pokud takové poskytnutí znamená předání osobních údajů mimo EU/EHP, společnost Yokohama TWS zajistí, aby mezi subjektem společnosti Yokohama TWS provádějícím toto předání a třetí stranou byla uzavřena standardní dohoda o ochraně údajů schválená Evropskou komisí. Alternativně lze před takovýmto předáním poskytnout jiné záruky.

6. Bezpečnost

6.1. Pomocí vhodných bezpečnostních opatření zajistíme, aby byl přístup k vašim osobním údajům řádně zabezpečen, a to v závislosti na okolnostech s přihlédnutím na stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i příslušná rizika. Na podporu tohoto závazku jsme zavedli náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným či náhodným zničením, změnami nebo zveřejněním, zneužitím, poškozením, krádeží či nebo náhodnou ztrátou;nebo neoprávněným přístupem.

7. Vaše práva

7.1. Právo na opravu

Na ochranu údajů společnost Yokohama TWS podnikne opatření v souladu s platnými předpisy, aby vaše osobní údaje byly vždy správné, úplné a aktuální. Zjistíte-li, že některé vaše osobní údaje jsou nedostačující, neúplné nebo nesprávné, máte nárok na jejich opravu.

Ke svým osobním údajům, které zpracováváme, máte rovněž právo vyžádat si přístup.

7.2. Další práva od 25. května 2018

Od 25. května 2018 máte podle platných předpisů na ochranu údajů kromě práva na opravu také následující práva:

(i) Právo na přístup

Můžete si vyžádat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a v takovém případě o přístup ke svým osobním údajům a dalším informacím, jako je například účel jejich zpracování. Máte rovněž nárok na kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány. Podáte-li tuto žádost elektronicky, příslušné informace dostanete v běžně používaném elektronickém formátu, pokud nepožádáte o jiný.

(ii) Právo vznášet námitky proti určitému způsobu zpracování

Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a proti zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud jste se přihlásili k odběru informací e-mailem, každá e-mailová zpráva bude obsahovat snadno přístupnou funkci pro odhlášení, pomocí které lze odběr zrušit.

(iii) Právo na vymazání

Své osobní údaje můžete za určitých okolností nechat vymazat, například pokud již nejsou zapotřebí k účelům, k jakému byly shromážděny.

(iv) Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na pouhé uložení, například pokud je zpracování nezákonné, ale vy si nepřejete své osobní údaje vymazat.

(v) Právo na odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, a to v rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na vašem souhlasu.

(vi) Právo na přenositelnost dat

Můžete si vyžádat strojově čitelnou kopii osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy s vámi, a osobních údajů, které jste poskytli společnosti Yokohama TWS (přenositelnost údajů), a můžete (pokud je to možné) požádat o jejich předání jinému správci osobních údajů.

7.3 Stížnost dozorčímu úřadu

Berete na vědomí, že máte vždy právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů příslušnému orgánu pro ochranu údajů, pokud to umožňují platné zákony o ochraně osobních údajů. Seznam dozorčích úřadů v Evropské unii, včetně našeho hlavního dozorčího úřadu v Itálii, Italského úřadu pro ochranu soukromí (ITA - Garante per la protezione dei dati personali), je k dispozici zde.

8. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některá svá práva či získat popis mechanismů ochrany vašich osobních údajů pro případ jejich předání, obraťte se na nás prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

Další informace, jak kontaktovat společnost Yokohama TWS, naleznete níže.


YOKOHAMA TWS
Business Area Head Office at:
Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Via Naz. Tiburtina, 143
IT-00010 Villa Adriana (Roma)
Italy
Tel: +39 0774 38 41

9. Country specific addenda

Addendum for United States Customers.